فیلتر کولر ساندرو داستر 

کد قطعه: 
8201153808

مشخصات:

 مناسب برای: ساندرو داستر 
 ساخت کشور: رومانی
 محصول شرکت: رنو فرانسه