تفنگی بغل شیشه راست ساندرو 

کد قطعه: 
8200763647

مشخصات:

 مناسب برای: ساندرو
 ساخت کشور: رومانی
 محصول شرکت: رنو فرانسه