تفنگی بغل شیشه راست ساندرو 

کد قطعه: 
82004589

مشخصات:

 مناسب برای: ساندرو
 ساخت کشور: ایران
 محصول شرکت: نیکو پارت