نگهدارنده مه شکن جلو چپ ساندرو 

کد قطعه: 
82004597

مشخصات:

 مناسب برای: ساندرو
 ساخت کشور: ایران
 محصول شرکت: نیکو پارت