نگهدارنده مه شکن جلو چپ ساندرو 

کد قطعه: 
6001549322

مشخصات:

 مناسب برای: ساندرو
 ساخت کشور: رومانی
 محصول شرکت: رنو فرانسه