شل گیر جلو چپ ساندرو 

کد قطعه: 
8200735438

مشخصات:

 مناسب برای: ساندرو
 ساخت کشور: ترکیه
 محصول شرکت: ترکیه
توجه: ارسال شل گیر به شهرستان فقط با باربری امکان پذیر است.