شل گیر جلو راست ساندرو 

کد قطعه: 
8200735437

مشخصات:

 مناسب برای: ساندرو
 ساخت کشور: ترکیه
 محصول شرکت: ترکیه
توجه: ارسال شل گیر به شهرستان فقط با باربری امکان پذیر است.