نگهدارنده سپر جلو راست ساندرو 

کد قطعه: 
8200735118

مشخصات:

 مناسب برای: ساندرو
 ساخت کشور: چین
 محصول شرکت: