پلوس اتومات راست ساندرو 

کد قطعه: 
391002983R

مشخصات:

 مناسب برای: ساندرو
 ساخت کشور: فرانسه
 محصول شرکت: رنو فرانسه