طبق راست فلوئنس 

کد قطعه: 
545007549R

مشخصات:

 مناسب برای:  فلوئنس
 ساخت کشور: فرانسه
 محصول شرکت: رنو قرانسه