فیلتر کابین فلوئنس اتومات جدید

کد قطعه: 
272778970R

مشخصات:

 مناسب برای: فلوئنس اتومات
 ساخت کشور: فرانسه
 محصول شرکت: رنو فرانسه