فیلتر هوای دنده ای فلوئنس  

کد قطعه: 
165467751R

مشخصات:

 مناسب برای:  فلوئنس
 ساخت کشور: اسلووانی
 محصول شرکت: رنو فرانسه