لنت ترمز عقب تالیسمان 

کد قطعه: 
440608235R /440604694R

مشخصات:

 مناسب برای: تالیسمان
 ساخت کشور: چک
 محصول شرکت: رنو قرانسه