رادیاتور آب مگان ۲۰۰۰ 

کد قطعه: 
8200115542

مشخصات:

 مناسب برای: مگان ۲۰۰۰،۱۶۰۰
 ساخت کشور: فرانسه
 محصول شرکت: رنو فرانسه