نگهدارنده سپر عقب راست کوچک ساندرو جدید

کد قطعه: 
8200735450

مشخصات:

 مناسب برای: ساندرو
 ساخت کشور: رومانی
 محصول شرکت: رنو فرانسه