نگهدارنده سپر عقب راست کوچک ساندرو جدید

کد قطعه: 
72001054

مشخصات:

 مناسب برای: ساندرو
 ساخت کشور: ایران
 محصول شرکت: نیکو پارت