کشویی (براکت) سپر عقب راست ساندرو  

کد قطعه: 
8200735455

مشخصات:

 مناسب برای: ساندرو
 ساخت کشور: ترکیه
 محصول شرکت: رنو فرانسه