لنت ترمز عقب لتیتود 

کد قطعه: 
440608281R

مشخصات:

 مناسب برای: لتیتود
 ساخت کشور: 
 محصول شرکت: