مقاومت بخاری مگان ۲۰۰۰ VALEO 

کد قطعه: 
509355

مشخصات:

 مناسب برای: مگان ۲۰۰۰
 ساخت کشور: چین
 محصول شرکت: VALEO فرانسه