سنسور دمای آب مگان ۲۰۰۰ 

کد قطعه: 
226300007R

مشخصات:

 مناسب برای: مگان ۲۰۰۰
 ساخت کشور: لوکزامبورک
محصول شرکت: رنو فرانسه