شیلنگ بنزین پیچی مگان ۱۶۰۰ 

کد قطعه: 
8200741229

مشخصات:

 مناسب برای: مگان ۱۶۰۰
 ساخت کشور: فرانسه
محصول شرکت: رنو فرانسه