پایه آنتن مگان 

کد قطعه: 
8200282249

مشخصات:

 مناسب برای: مگان
 ساخت کشور: فرانسه
محصول شرکت: رنو فرانسه