شل گیر جلو عقبی راست مگان 

کد قطعه: 
8200141289

مشخصات:

 مناسب برای: مگان
 ساخت کشور: ترکیه
محصول شرکت: رنو فرانسه