منبع رزیناتور مگان 

کد قطعه: 
8200231858

مشخصات
مناسب برای: مگان
ساخت کشور: ترکیه
محصول شرکت: رنو فرانسه