دسته موتور راست مگان ۱۶۰۰ 

کد محصول:  8200904700

مشخصات:

 مناسب برای: مگان ۱۶۰۰
 ساخت کشور: ترکیه
محصول شرکت: FKK ترکیه