سنسور نقطه مرگ مگان ۲۰۰۰ جدید

کد قطعه: 
8200513668

مشخصات:

 مناسب برای: مگان ۲۰۰۰
 ساخت کشور: فرانسه
محصول شرکت: رنو فرانسه