کارتل روغن مگان ۲۰۰۰ 

کد قطعه: 
8200760467

مشخصات:

 مناسب برای: مگان ۲۰۰۰
 ساخت کشور: چین
محصول شرکت: نیکو پخش