شیلنگ بنزین پیچی مگان 

کد قطعه: 
8200747908

مشخصات:

 مناسب برای: مگان
 ساخت کشور: ترکیه
محصول شرکت: رنو فرانسه