پایه دسته موتور پا مرغی چپ مگان ۲۰۰۰ 

کد قطعه: 
8200043085

مشخصات:

 مناسب برای: مگان ۲۰۰۰
 ساخت کشور: فرانسه
محصول شرکت: رنو فرانسه