لنت ترمز عقب مگان 

کد قطعه: 
440602466R

مشخصات:

 مناسب برای: مگان
 ساخت کشور: چک
محصول شرکت: رنو فرانسه