شیر تخلیه بخار روغن مگان 

کد قطعه: 
8200291355

 مشخصات:

 مناسب برای: مگان ۲۰۰۰/۱۶۰۰
 ساخت کشور: فرانسه
محصول شرکت: رنو فرانسه