شیر تخلیه بخار روغن مگان 

کد محصول:  8200291355

 مشخصات:

 مناسب برای: مگان 
 ساخت کشور: فرانسه
محصول شرکت: رنو فرانسه