پمپ بنزین مگان 

کد قطعه: 
8200689362

 مشخصات:

 مناسب برای: مگان ۲۰۰۰،۱۶۰۰
 ساخت کشور: فرانسه
محصول شرکت: رنو فرانسه