پمپ روغن مگان ۲۰۰۰ 

کد قطعه: 
150100565R

 مشخصات:

 مناسب برای: مگان ۲۰۰۰
 ساخت کشور: فرانسه
محصول شرکت: رنو فرانسه