کمپرسور کولر مگان ۱۶۰۰ 

کد قطعه: 
8200940837

 مشخصات:

 مناسب برای: مگان ۱۶۰۰
 ساخت کشور: فرانسه
محصول شرکت: رنو فرانسه