کمپرسور کولر مگان ۲۰۰۰ 

کد قطعه: 
8200940233

 مشخصات:

 مناسب برای: مگان ۲۰۰۰
 ساخت کشور: آلمان
محصول شرکت: رنو فرانسه