کمک جلوی راست کولیوس 

کد قطعه: 
54302GY01B

مشخصات:

مناسب برای: کولئوس
ساخت کشور: فرانسه
محصول شرکت: رنو فرانسه