چراغ خطر عقب رو صندوق چپ کولیوس 

کد قطعه: 
26555-JY05A

مشخصات:

مناسب برای: کولئوس قدیم
ساخت کشور: کره
محصول شرکت: رنو فرانسه