فیلتر کولر کولیوس 

کد قطعه: 
27277-0840R

مشخصات:

مناسب برای:  کولئوس قدیم
ساخت کشور: کره
محصول شرکت: رنو فرانسه