سیستم راهنمای پارک تلیسمان

سیستم راهنمای پارک تلیسمان
۱۰ آذر ۱۳۹۷
دیدگاه خود را ارائه دهید
لطفا دیدگاهتان را در فرم زیر درج نمایید.
    _              
    | |             
 ___ | |__  _ __ ___  _ __ ___ 
 / _ \ | '_ \ | '_ ` _ \ | '_ ` _ \ 
| (_) || | | || | | | | || | | | | |
 \___/ |_| |_||_| |_| |_||_| |_| |_|
                  
                  
کد امنیتی نمایش داده شده در تصویر بالا را وارد فرمایید.