تلیسمان

برای اولین بار در ایران می توانید تلیسمان را از همینجا پشت میز خود،در خانه و یا هر جای دیگری که دسترسی به اینترنت دارید حس کنید. 
۱۰ آذر ۱۳۹۷
دیدگاه خود را ارائه دهید
لطفا دیدگاهتان را در فرم زیر درج نمایید.
 _ _____    ____ 
(_)|____ |   / ___|
 _   / / ___ / /___ 
| |  \ \/ __|| ___ \
| |.___/ /\__ \| \_/ |
|_|\____/ |___/\_____/
           
           
کد امنیتی نمایش داده شده در تصویر بالا را وارد فرمایید.