واشر دنده ۵ تندر ۹۰ 

کد قطعه: 
7700110614

مشخصات:

-* مناسب برای: تندر۹۰
ساخت کشور: اسپانیا
محصول شرکت: رنو فرانسه