کمک عقب تندر 90/ ساندرو 

کد قطعه: 
8200742812

مشخصات:

مناسب برای:  تندر۹۰، ساندرو معمولی
ساخت کشور: چک
محصول شرکت: رنو فرانسه