فیلتر هوای تندر۹۰، ساندرو .داستر2015 

کد قطعه: 
8200431051

مشخصات:

مناسب برای: تندر ۹۰، ساندرو.داستر2015
  ساخت کشور: آلمان
محصول شرکت: رنو فرانسه