موتور فن قدیم 

کد قطعه: 
B1010010813

 مشخصات: 

 مناسب برای: تندر۹۰، پارس تندر
 ساخت کشور: چین
 محصول شرکت: نیکوپخش